banner-mask facebook flag googleplus linkedin mapmarker recognition shield soccerfield su-icon twitter money calendar calendar user trophy

ZutphenActief - Sporten in de gemeente Zutphen

Zutphen Actief is een gezamenlijk netwerk van buurtsportcoaches in Zutphen die onder de verantwoording vallen van de gemeente, verenigingen, scholen, het zwembad en het centrum voor de Kunsten. Hun doel is inwoners meer te laten sporten en bewegen en zij zetten zich in voor meer gezondheid en participatie.

Doel van deze website is het in beweging krijgen van onze bewoners door het sportaanbod binnen de gemeente toegankelijk en laagdrempelig te maken. Daarnaast kunnen sportaanbieders alsook onze buurtsportcoaches via deze website sportactiviteiten onder de aandacht brengen bij u.