banner-mask facebook flag googleplus linkedin mapmarker recognition shield soccerfield su-icon twitter money calendar calendar user trophy
Stefan Zwaferink Buurtsportcoach Roeivereniging Isala Stefan Zwaferink (1968) is sinds 2000 betrokken bij Roeivereniging Isala, eerst als lid en later ook als bestuurslid. Naast zijn werk als controller bij een zorginstantie, is hij nu ook buurtsportcoach. Als enthousiast roeier is hij een goede ambassadeur voor de roeivereniging en de roeisport.

Als buurtsportcoach wil Stefan meer jongeren kennis laten maken met de roeisport. Daarnaast wil Stefan de mensen in de nieuwe wijk Noorderhaven betrekken bij de roeivereniging. De eerste acties zijn het leggen van contacten met scholen en het organiseren van ergometerkampioenschappen.

Gezond
Roeien kun je al vanaf 14 jaar, daarom benadert Isala scholen in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs in Zutphen. Naast scholieren in het reguliere onderwijs, worden ook contacten gelegd met de Anne Flokstraschool en het Praktijkonderwijs en zullen er in de toekomst meerdere roeiclinics worden gehouden voor zowel scholieren als bedrijven. Roeien is een sport waarbij je je hele lichaam gebruikt, en je bent lekker buiten waardoor het om meerdere redenen een hele gezonde sport is.

Geoliede machine
Stefan: “Roeien is voor mij een unieke teamsport waarbij je echt samen een prestatie neerzet. Je hebt te maken met de stroming van de IJssel, de weersomstandigheden op het water en het uithoudingsvermogen van de roeiers. Samen vorm je een geoliede machine op het water. Het wedstrijdroeien is dan ook een belangrijk onderdeel van de sport, zoals de jaarlijkse IJsselregatta tussen Zutphen en Deventer. Ook wordt binnen onze vereniging veel aan toerroeien gedaan. Zo organiseren we in samenwerking met Roeivereniging Vada uit Wageningen de Rijn-IJsselmarathon. Dit is een toertocht van 69 kilometer, die ieder jaar een groot succes is.”

contact: 06 27 08 27 45

Julie de la Fuente (1957) werkt sinds 1987 bij de Muzehof als dansdocent en sinds 2015 als cultuurcoach. Naast het  Cultuurmenu is er nu ook het Cultuurbonusmenu voor basisscholen. Scholen kunnen kiezen voor een cultuurvorm waarbij de leerlingen in beweging komen zoals circus, acrobatiek, streetdance, buikdansen en volksdansen. Dit gebeurt in samenwerking met Zutphense partners.

De activiteiten waar de scholen uit kunnen kiezen, worden op maat aangeboden. De scholen kunnen het cultuuraanbod onder schooltijd doen, maar ook kiezen om dit aan de randen van de schooltijd aan te bieden. Hierdoor zijn de activiteiten ook toegankelijk voor kinderen uit de wijk of van de naschoolse opvang.

Julie is als coach vooral goed in het samenbrengen en enthousiasmeren van mensen. Julie: ”Ik heb het geluk dat ik als kind veel meegenomen ben naar musea en voorstellingen en weet hoeveel vreugde kunst je bezorgt. In dans en beweging kun je emoties kwijt, jezelf en anderen beroeren. Door cultuur krijgen mensen een opener vizier. Kunst geeft ook aandacht aan aspecten van het leven die doorgaans door anderen (liever) niet worden gezien. Wrijving geeft echter glans aan alle dingen."

contact: 06 36 20 92 92