banner-mask facebook flag googleplus linkedin mapmarker recognition shield soccerfield su-icon twitter money calendar calendar user trophy

Henri Roeterdink werkt sinds 2013 bij Praktijkonderwijs Zutphen met jongeren van 12 tot 18 jaar. Deze jongeren hebben vaak een steuntje in de rug nodig, bijvoorbeeld als ze dreigen uit te vallen bij een sportclub of als het voor hen moeilijk is om bij een sportclub te gaan. Door contact te leggen met verenigingen en sportclubs, maakt hij de drempel voor de jongeren om te gaan sporten lager. Henri helpt jongeren de juiste sport te vinden en begeleidt ze naar de sportclub van hun keuze.

Henri  was jarenlang actief lid van de Korfbalvereniging en heeft daar kunnen zien
wat sport en onderdeel zijn van een club met je doet. Je leert bij een vereniging organiseren, anderen motiveren en omgaan met allerlei mensen.

Gezonde school
Op de Praktijkschool is een ontwikkelgroep Gezonde Leefstijl, waarin Henri samen met collega’s programma’s en lessen bedenkt om leerlingen meer bewust te maken van hun voedingspatroon en leefstijl. Beweging vormt hier een belangrijk onderdeel van. De kans op het vinden van een baan of het doen van een vervolgopleiding wordt groter naarmate je fitter bent.

Henri is geduldig, kan goed luisteren en is altijd op zoek naar een oplossing om zoveel mogelijk mensen te laten sporten. Henri: “Er gebeuren zoveel mooie dingen in de sport: mensen kunnen zich uitleven in sport, zich ontspannen en hun hoofd leeg maken. Sport helpt sociale verschillen te overbruggen. En bovendien wordt je fitter en helderder door te sporten.”

contact: 06 43 99 07 59

Julie de la Fuente (1957) werkt sinds 1987 bij de Muzehof als dansdocent en sinds 2015 als cultuurcoach. Naast het  Cultuurmenu is er nu ook het Cultuurbonusmenu voor basisscholen. Scholen kunnen kiezen voor een cultuurvorm waarbij de leerlingen in beweging komen zoals circus, acrobatiek, streetdance, buikdansen en volksdansen. Dit gebeurt in samenwerking met Zutphense partners.

De activiteiten waar de scholen uit kunnen kiezen, worden op maat aangeboden. De scholen kunnen het cultuuraanbod onder schooltijd doen, maar ook kiezen om dit aan de randen van de schooltijd aan te bieden. Hierdoor zijn de activiteiten ook toegankelijk voor kinderen uit de wijk of van de naschoolse opvang.

Julie is als coach vooral goed in het samenbrengen en enthousiasmeren van mensen. Julie: ”Ik heb het geluk dat ik als kind veel meegenomen ben naar musea en voorstellingen en weet hoeveel vreugde kunst je bezorgt. In dans en beweging kun je emoties kwijt, jezelf en anderen beroeren. Door cultuur krijgen mensen een opener vizier. Kunst geeft ook aandacht aan aspecten van het leven die doorgaans door anderen (liever) niet worden gezien. Wrijving geeft echter glans aan alle dingen."

contact: 06 36 20 92 92