banner-mask facebook flag googleplus linkedin mapmarker recognition shield soccerfield su-icon twitter money calendar calendar user trophy
De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest voor alle kinderen in het basisonderwijs in Nederland. De Koningsspelen bestaan uit een Koningsontbijt op school, gevolgd door de Koningssportdag. Het staat de scholen vrij om de sportdag in te vullen naar eigen inzicht en mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld spelletjes op het eigen schoolplein spelen of samen met andere scholen een sporttoernooi organiseren bij de sportvereniging in de buurt.
De Johan Cruyff Foundation en de Richard Krajicek Foundation coördineren de Koningsspelen. Het is niet verplicht om jouw school aan te melden, maar wel raadzaam.

Meer Info
Ga naar www.koningsspelen.nl voor meer informatie
Sporten kost energie maar levert uiteindelijk nog meer energie op. Door voldoende te sporten voel je je namelijk ook fitter en energieker. Je gewicht blijft op peil en je ontmoet tijdens het sporten nieuwe mensen. Dit geeft zelfvertrouwen. Door te sporten blijvenje lichaam en geest gezond en verlaag je de kans op ziektes zoals hart- en vaatziekten, overgewicht, diabetes, stress, burn-out en RSI. Daarnaast bevordert sporten de ontwikkeling van een groot aantal competenties waaronder doorzettingsvermogen, het vermogen tot samenwerken, interactief leervermogen en technisch inzicht.

Meer Info
Kijk voor meer informatie op www.nisb.nl
Heb je geen leuke sport gevonden? Of weet je niet welke sport bij jouw kind past? Met alle sport- en beweegvragen kan je terecht bij de buurtsportcoaches van Zutphen Actief. Zij helpen je graag bij het vinden van passend sportaanbod voor jouw kind.
Leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen kennismaken met diverse sporten. In samenwerking met de buurtsportcoaches worden sportclinics onder schooltijd en kortdurende cursussen na schooltijd aangeboden van veel verschillende sporten. De kennismakingslessen worden vaak verzorgd door deze coaches of door traininers van de sportverenigingen.
Kinderen spelen elke dag op het schoolplein. De speel- en beweegmogelijkheden op een schoolplein verschillen sterk per school. Wie rondkijkt in Nederland ontdekt ware beweeg-, speel-, ontdek- en verstopparadijzen, maar ook pleinen waar problemen zijn als te weinig ruimte, geen of weinig voorzieningen, geen afgebakende gebieden, of pleinen waar pestgedrag of stereotype pakspelletjes voorkomen.

Het is een plek van de school waar kansen liggen, een plek die belangrijk deel van het onderwijs zou kunnen vormen. Veel schoolteams hebben de wens om er een boeiende plek van te maken, in de praktijk vormt het schoolplein vaak een sluitpost.

Meer Info
Lees meer meer over schoolpleinen