banner-mask facebook flag googleplus linkedin mapmarker recognition shield soccerfield su-icon twitter money calendar calendar user trophy

Jacqueline Veldhuizen (1967) is coördinator zwemzaken en werkt al 18 jaar in het zwembad in Zutphen (voorheen Graaf Ottobad, nu de IJsselslag). Ook heeft ze gewerkt in Apeldoorn en Brummen als zwemdocent. Ze stuurt het team aan van zwemdocenten en bewaakt de kwaliteit van de zwemlessen in de IJsselslag.

Sinds schooljaar 2016-2017 geeft de IJsselslag watergymles aan kinderen van groep 5 tot en met 8. Deze alternatieve vorm van schoolzwemmen wordt gedurende 3 jaar gegeven tegen een zeer laag tarief per kind. Hiermee vult de IJsselslag een gat dat ontstond na afschaffen van het schoolzwemmen in 2004. De watergymles is een les waar op een speelse manier in en om het water bewogen wordt. Dit kan zijn via watervoetbal, waterkorfbal, maar ook andere sportieve activiteiten met ballen, matten en stokken. Kinderen krijgen door te spelen in het water meer zelfvertrouwen, worden weerbaarder en worden meer watervrij.

Als buurtsportcoach zoekt Jacqueline de verbinding met scholen en sportverenigingen. Zo zoekt de IJsselslag samenwerking met de IJsselmeeuwen, de Duik- en reddingsbrigade, RockyFit en de kanovereniging. Ook weten steeds meer scholen het bad te vinden. Jacqueline heeft als wens dat alle basisscholen van de watergymles gebruik gaan maken. Jacqueline’s passie voor water werkt erg aanstekelijk. Ze vindt het een uitdaging om iedereen in beweging te krijgen in het bad, ook mensen met faal- of waterangst. Jacqueline geniet van het plezier dat mensen hebben in het water.

contact: 06 20611023

Julie de la Fuente (1957) werkt sinds 1987 bij de Muzehof als dansdocent en sinds 2015 als cultuurcoach. Naast het  Cultuurmenu is er nu ook het Cultuurbonusmenu voor basisscholen. Scholen kunnen kiezen voor een cultuurvorm waarbij de leerlingen in beweging komen zoals circus, acrobatiek, streetdance, buikdansen en volksdansen. Dit gebeurt in samenwerking met Zutphense partners.

De activiteiten waar de scholen uit kunnen kiezen, worden op maat aangeboden. De scholen kunnen het cultuuraanbod onder schooltijd doen, maar ook kiezen om dit aan de randen van de schooltijd aan te bieden. Hierdoor zijn de activiteiten ook toegankelijk voor kinderen uit de wijk of van de naschoolse opvang.

Julie is als coach vooral goed in het samenbrengen en enthousiasmeren van mensen. Julie: ”Ik heb het geluk dat ik als kind veel meegenomen ben naar musea en voorstellingen en weet hoeveel vreugde kunst je bezorgt. In dans en beweging kun je emoties kwijt, jezelf en anderen beroeren. Door cultuur krijgen mensen een opener vizier. Kunst geeft ook aandacht aan aspecten van het leven die doorgaans door anderen (liever) niet worden gezien. Wrijving geeft echter glans aan alle dingen."

contact: 06 36209292

Anno Waterlander (1970) werkt sinds dit jaar bij Zvv AZC als verenigingscoach. De vereniging is volgens Anno de spil van de maatschappij. Bij de vereniging ontmoet je mensen, sport je samen en drink je na afloop samen iets in de kantine. De vereniging is net een bedrijf, op allerlei gebieden kun je iets voor de vereniging doen. Zo is er ’s middags een klusjesgroep, draaien vrijwilligers bardienst en zijn er schoonmakers aan het werk. Hiermee vervult de vereniging een sociaal maatschappelijke rol.

Zvv AZC kijkt verder dan de eigen leden. Het veld staat overdag vaak leeg. Daarom is er nu een 55+ voetbalgroep gestart. Ook heeft de vereniging vluchtelingenvoetbal opgezet, en is er een combinatie tussen huiswerktraining en sporten ontwikkeld. Voor jonge kinderen is er dit jaar om de woensdag een voetbalspelmiddag.

Als buurtsportcoach probeert Anno verschillende groepen te stimuleren om te komen sporten. Ook wordt samenwerking gezocht met scholen en andere sportclubs. Anno is sterk in organiseren, zoekt de samenwerking en ziet altijd mogelijkheden om nieuwe activiteiten te realiseren. Anno hoopt dat veel mensen de weg naar het sportpark aan de Fanny Blankers-Koen weg weten te vinden. Om te bewegen, te helpen of gewoon om anderen te ontmoeten.

contact: 06 51614000

Mars Bentum Buurtsportcoach

Mars Bentum heeft al 21 jaar een dansschool in Zutphen, waarvan de laatste 7 jaar op de Mars. In zijn dansschool kunnen kinderen, jongeren en volwassenen terecht voor allerlei soorten dans als klassiek, modern, dansconditie, breakdance, hiphop en salsa. Er wordt ook aandacht besteed aan Mindfulness, met lessen als Balance, Yoga en Pilates.

Buurtsport

Als buurtsportcoach is Mars gestart met 3 projecten. In zijn project buddy to buddy koppelt hij mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap aan een stagiair van het MBO Zorg of van het VO (maatschappelijke stage). De stagiair begeleidt iemand één op één bij het dansen. Daarnaast heeft hij een project voor kinderen die opgroeien in een gezin met weinig inkomen. Zij kunnen bij Waterkracht een danscursus volgen. Mogelijk worden in een later stadium ook de ouders hierbij betrokken. Verder werkt Mars met ouderen. Dit project wordt eerst opgezet bij de verzorgingshuizen. Ook is het mogelijk dat ouderen worden opgehaald om bij Mars in de studio te dansen.

Iedereen heeft recht op beweging

Uitgangspunt van Mars is dat Iedereen moet kunnen bewegen, niemand uitgezonderd. Dansen maakt vrij. Mars: “Dansen is mijn passie, ik ben vooral een maker, choreograaf. Ik houd ervan om mensen enthousiast te maken, ook mensen zonder danservaring. Ik ben een echte bruggenbouwer, en zie gauw verbanden tussen organisaties en instellingen. Zo lopen judoërs stage bij onze dansschool en andersom. Zo krijg je als danser of judoka een bredere horizon.” Mars vindt het belangrijk dat iedereen kan kiezen uit de verschillende bewegingsvormen en -cursussen. “Daarom is Sportroefeldag ook zo belangrijk, dat je overal een beetje van kunt proeven.”

contact: 06 51231664