banner-mask facebook flag googleplus linkedin mapmarker recognition shield soccerfield su-icon twitter money calendar calendar user trophy

Robert van Osch (1969) werkt als buurtsportcoach voor FC Zutphen naast zijn reguliere baan als instructeur lichamelijke oefening in de gevangenis in Zutphen. Robert is al jaren voetbaltrainer bij FC Zutphen, hij kent de club en de leden daardoor goed. Na zijn opleiding bij het CIOS werkte Robert als sportinstructeur in het leger en als conditieloop- en revalidatietrainer bij VBV De Graafschap. Sinds kort heeft hij zijn eigen bedrijf: RVO Sport Training & Coaching waar hij onder andere geblesseerde sporters begeleidt. Robert: “Ik kan met veel verschillende mensen overweg. Voor mij zijn alle mensen gelijk en iedereen heeft het recht om te bewegen. Doordat ik niet autoritair ben maar wel structuur biedt, voelen mensen zich gauw op hun gemak. Trainen en coachen gaat mij natuurlijk af.” Activiteiten FC Zutphen ontwikkelt verschillende activiteiten in het kader van buurtsport. Zo worden er activiteiten georganiseerd voor buurtkinderen, 55+ers, voor asielzoekers en nieuwe Nederlanders, mensen zonder werk en voor scholieren. Daarnaast is begonnen met bewegings- en spelactiviteiten voor mensen van ZoZijn en GGNet, en lopen leerlingen van de Praktijkschool stage in de sector schoonmaken. Leerlingen van Het Isendoorncollege krijgen 2 keer 10 weken lang voetbaltraining onder schooltijd. In ruil daarvoor mogen de jongste pupillen in de wintermaanden gebruikmaken van de sportzaal van het Isendoorncollege. Een ‘voetbalinstuif’ voor kinderen uit Leesten staat in de planning. “Het is belangrijk dat iedereen in beweging komt, zodat mensen meer hun huis uitkomen en fitter worden. Daarnaast is het belangrijk dat volwassenen en kinderen weerbaarder worden. Sport en bewegen helpen daarbij. Als ik iedereen op een veld in beweging zie, dan ben ik super tevreden.” contact: 06 46184950

Julie de la Fuente (1957) werkt sinds 1987 bij de Muzehof als dansdocent en sinds 2015 als cultuurcoach. Naast het  Cultuurmenu is er nu ook het Cultuurbonusmenu voor basisscholen. Scholen kunnen kiezen voor een cultuurvorm waarbij de leerlingen in beweging komen zoals circus, acrobatiek, streetdance, buikdansen en volksdansen. Dit gebeurt in samenwerking met Zutphense partners.

De activiteiten waar de scholen uit kunnen kiezen, worden op maat aangeboden. De scholen kunnen het cultuuraanbod onder schooltijd doen, maar ook kiezen om dit aan de randen van de schooltijd aan te bieden. Hierdoor zijn de activiteiten ook toegankelijk voor kinderen uit de wijk of van de naschoolse opvang.

Julie is als coach vooral goed in het samenbrengen en enthousiasmeren van mensen. Julie: ”Ik heb het geluk dat ik als kind veel meegenomen ben naar musea en voorstellingen en weet hoeveel vreugde kunst je bezorgt. In dans en beweging kun je emoties kwijt, jezelf en anderen beroeren. Door cultuur krijgen mensen een opener vizier. Kunst geeft ook aandacht aan aspecten van het leven die doorgaans door anderen (liever) niet worden gezien. Wrijving geeft echter glans aan alle dingen."

contact: 06 36209292

Anno Waterlander (1970) werkt sinds dit jaar bij Zvv AZC als verenigingscoach. De vereniging is volgens Anno de spil van de maatschappij. Bij de vereniging ontmoet je mensen, sport je samen en drink je na afloop samen iets in de kantine. De vereniging is net een bedrijf, op allerlei gebieden kun je iets voor de vereniging doen. Zo is er ’s middags een klusjesgroep, draaien vrijwilligers bardienst en zijn er schoonmakers aan het werk. Hiermee vervult de vereniging een sociaal maatschappelijke rol.

Zvv AZC kijkt verder dan de eigen leden. Het veld staat overdag vaak leeg. Daarom is er nu een 55+ voetbalgroep gestart. Ook heeft de vereniging vluchtelingenvoetbal opgezet, en is er een combinatie tussen huiswerktraining en sporten ontwikkeld. Voor jonge kinderen is er dit jaar om de woensdag een voetbalspelmiddag.

Als buurtsportcoach probeert Anno verschillende groepen te stimuleren om te komen sporten. Ook wordt samenwerking gezocht met scholen en andere sportclubs. Anno is sterk in organiseren, zoekt de samenwerking en ziet altijd mogelijkheden om nieuwe activiteiten te realiseren. Anno hoopt dat veel mensen de weg naar het sportpark aan de Fanny Blankers-Koen weg weten te vinden. Om te bewegen, te helpen of gewoon om anderen te ontmoeten.

contact: 06 51614000

Mars Bentum Buurtsportcoach

Mars Bentum heeft al 21 jaar een dansschool in Zutphen, waarvan de laatste 7 jaar op de Mars. In zijn dansschool kunnen kinderen, jongeren en volwassenen terecht voor allerlei soorten dans als klassiek, modern, dansconditie, breakdance, hiphop en salsa. Er wordt ook aandacht besteed aan Mindfulness, met lessen als Balance, Yoga en Pilates.

Buurtsport

Als buurtsportcoach is Mars gestart met 3 projecten. In zijn project buddy to buddy koppelt hij mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap aan een stagiair van het MBO Zorg of van het VO (maatschappelijke stage). De stagiair begeleidt iemand één op één bij het dansen. Daarnaast heeft hij een project voor kinderen die opgroeien in een gezin met weinig inkomen. Zij kunnen bij Waterkracht een danscursus volgen. Mogelijk worden in een later stadium ook de ouders hierbij betrokken. Verder werkt Mars met ouderen. Dit project wordt eerst opgezet bij de verzorgingshuizen. Ook is het mogelijk dat ouderen worden opgehaald om bij Mars in de studio te dansen.

Iedereen heeft recht op beweging

Uitgangspunt van Mars is dat Iedereen moet kunnen bewegen, niemand uitgezonderd. Dansen maakt vrij. Mars: “Dansen is mijn passie, ik ben vooral een maker, choreograaf. Ik houd ervan om mensen enthousiast te maken, ook mensen zonder danservaring. Ik ben een echte bruggenbouwer, en zie gauw verbanden tussen organisaties en instellingen. Zo lopen judoërs stage bij onze dansschool en andersom. Zo krijg je als danser of judoka een bredere horizon.” Mars vindt het belangrijk dat iedereen kan kiezen uit de verschillende bewegingsvormen en -cursussen. “Daarom is Sportroefeldag ook zo belangrijk, dat je overal een beetje van kunt proeven.”

contact: 06 51231664